ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemeen

 

Dream-Theme blijft te allen tijde eigenaar van de gehuurde materialen. Het is de huurder niet toegestaan om spullen van Dream-Theme aan derden te verhuren en of uit te lenen.

 

Reservering

 

Reservering is  per e-mail mogelijk. Van de reservering ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. Reserveren wil zeggen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Dream-Theme voor het huren van een themakist. De reservering is definitief zodra u de bevestiging heeft.

 

Uitnodigingen

 

De uitnodigingen kunnen maximaal 3 weken voor de feestdatum bij Dream-Theme worden opgehaald of worden toegestuurd.

 

Draaiboek

 

Het draaiboek kan 1 week voor de feestdatum bij Dream-Theme worden opgehaald na aanbetaling van 15 euro.

 

Legitimatie

 

Bij het afhalen van de themakist dient u zich te legitimeren (paspoort of identiteitskaart).

 

Betaling/ophalen kist

 

De themakisten worden alleen meegegeven na ondertekening van de huurovereenkomst en de checklist en na contante betaling van de huurprijs en de borgsom. Een week voor het feest kan het draaiboek worden afgehaald na betaling van 15 euro. Bij het afhalen van de kist dient dan nog het restantbedrag te worden betaald.

 

Checklist

 

Als de kist wordt opgehaald wordt de inhoud met de klant doorgenomen aan de hand van een checklist. Acceptatie van de kist door de klant betekent dat het pakket compleet en kwalitatief in orde wordt bevonden.

Indien zaken niet in orde worden bevonden worden deze ter plekke vervangen, ofwel wordt hier een aantekening van gemaakt. Bij het terugbrengen van de themakist wordt samen met de huurder de checklist doorgenomen.

 

Borg

 

Het bedrag van de borgsom zal bij het onbeschadigd en compleet terugbrengen van de themakist worden terugbetaald. Bij verlies of schade wordt de borg (gedeeltelijk) ingehouden.

Wordt de themakist in het geheel niet teruggebracht dan zal naast de al betaalde borg een bedrag ter waarde van de complete kist in rekening worden gebracht.

Annulering

 

Bij annulering zijn wij genoodzaakt u kosten in rekening te brengen:

 

·         Annulering 1 week voor gereserveerde datum: 25% van het huurbedrag

·         Annulering binnen 6 dagen tot 1 dag voor de gereserveerde datum: 50% van  het huurbedrag

·         Vanaf de eerste verhuurdag 100% van het huurbedrag

 

Wel is het mogelijk om de datum te verplaatsen

 

Gebruik/aansprakelijkheid

 

De themakisten van Dream-Theme mogen alleen onder permanent toezicht van een volwassene worden gebruikt. Dream-Theme kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of letsel dat is ontstaan bij het gebruik van materialen uit de themakisten. Het huren en gebruik van de themakisten geschiedt geheel op eigen risico.

 

Reiniging

 

De kleding en andere materialen van stof in de themakist mogen niet door de huurder gewassen worden, ook mogen er geen vlekken verwijderd worden. Dream-Theme zorgt zelf voor de reiniging.